Veiligheid op het dak

Net als dakpannen en dakbedekking zijn er verschillende soorten valbeveiligheidssystemen. Wij helpen je graag bij het kiezen van de juiste beveiliging op hoogte. Om de huidige situatie goed in kaart te brengen, starten we met een risico-inventarisatie. Daarna volgt een passend advies. Dit doen we in samenwerking met Diks process support. 

RI&E (Risico, inventarisatie en evaluatie)

Om ervoor te zorgen dat wij de juiste dakveiligheid toepassen is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat het doeleinde is van het dakoppervlak. Door het uitvoeren van een risico, inventarisatie en evaluatie maken wij dit inzichtelijk. Hierbij brengen we de risico’s in kaart die zich kunnen voordoen bij werkzaamheden op het dak. Tot slot worden de maatregelen voor een veilige werksituatie verwerkt in een dakveiligheidsrapport. 

Zorgplicht van de opdrachtgever

Volgens de algemene zorgplicht dient de opdrachtgever erop toe te zien, dat tijden de uitvoering van dakwerkzaamheden veilig gewerkt wordt. Als er op het dak niet veilig gewerkt en er ontstaat schade, dan is het mogelijk dat de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt gehouden voor deze schade.