Veilig werken op hoogte

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers veilig op hoogte werken. Als onze medewerkers niet veilig kunnen werken, dan werken zij niet. Om hier zeker van te zijn zorgen wij ervoor dat onze medewerkers beschikken over de juiste middelen om veilig op hoogte te kunnen werken. Hierbij valt te denken aan de volgende veiligheidsvoorzieningen:

  • Veiligheidsharnassen met ankerpunten en leeflijnen
  • Dakrandbeveiligingen
  • Volledige steigers
Offerte aanvragen

A title

Image Box text

Kedge ankerpuntenk

Bij werkzaamheden waarbij geen dakrandbeveiliging geplaatst kan worden, gebruiken wij Kedge ankerpunten. Deze ankerpunten worden door onze eigen gecertificeerde mensen geplaatst. De ankerpunten van Kedge worden verkleefd aan de dakbedekking. Nadat de ankerpunten zijn geplaatst kunnen onze werknemers zich bevestigen aan de ankerpunten en veilig werken.

Op 2,5 meter hoogte werkt Meesman Dakdekkers met valbeveiliging of steigers

Bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte werken wij met valbeveiliging of steigers. Soms zijn er risicoverhogende omstandigheden lager dan 2,5 meter hoogte, dan werken wij ook met valbeveiliging. Hierbij kan je denken aan werken boven, water, wegen of sparingen in vloeren.

Veilige zone platte daken 4 meter

Op sommige platte daken kan er in de veilige zone worden gewerkt, zonder valbeveiliging. Meesman Dakdekkers doet dit alleen als de afstand tussen de dakrand of een niet doorvalveilige lichtkoepel, lichtstraat en de werklocatie tenminste 4 meter is. Ook brengen wij een duidelijke markering aan. Dit doen wij doormiddel van een looppad of een andere signalering. Hierbij valt te denken aan pictogrammen of contrasterende stroken dakbedekking.

Meesman Dakdekkers en veiligheid (Risico Investarisatie & Evalutie)

Om ervoor te zorgen dat wij ons aan de juiste regels houden op het gebied van veiligheid is het belangrijk om te kijken naar het wat het doeleinde is van het dakoppervlak. Door het uitvoeren van Risico Inventarisatie & Evaluatie maken wij dit inzichtelijk. Onze KAM-adviseur de heer Roy Diks van Diks Proces Support zorgt ervoor dat wij te allen tijde op de hoogte blijven van de regels omtrent veiligheid.