Anno 2021 zijn we steeds milieubewuster. Iedereen wil dat onze planeet gezonder wordt, zodat onze kinderen, kleinkinderen en diegene die erna komen dit nog kunnen meemaken.

Ook met uw woning kunt u een steentje bijdragen aan het verbeteren van het milieu. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door isolatie aan te brengen. Verder stimuleert onze overheid het verduurzamen van uw woning door subsidies, regelingen en verlaagde BTW-tarieven.

Wat is een milieuvriendelijk dak?

Een milieuvriendelijk dak is een dak waarbij aandacht is besteed aan verschillende punten, maar vooral rekening wordt gehouden met het milieu. Hieronder vindt u een aantal punten waaraan een milieuvriendelijk dak moet voldoen:

  • Gebruik maken van gecertificeerde dakbedekkingsmaterialen die voldoen aan relevante milieueisen;
  • Het toepassen van groen op het dak;
  • Verantwoord omgaan met dakmaterialen bij dakbedekkingswerkzaamheden, zorgen voor onder andere weinig sloopafval, en het sorteren van dakafval.
  • Het isoleren van uw dak, hierdoor blijft het in de zomer koel en in de winter warm;
  • Een demonteerbaar dak. Dit houdt in dat de dakbedekking en eventuele isolatie aan het eind van hun levenscyclus gescheiden kunnen worden afgevoerd;
  • Aandacht voor dak details, omdat deze gevoeliger zijn voor veroudering dan de rest van het dak;
  • Dit is het aanbrengen van waterdichte scheidingen. Zo beperkt u water- en gevolgschade en spaart u het milieu.

Beter isoleren voor een meer milieuvriendelijk dak

Door uw dak te isoleren houdt u in de winter de kou buiten en weert u in de zomer de warmte. Hierdoor bespaart u stevig op uw energiekosten. De kostenbesparing kan oplopen tot ruim €600,- euro per jaar. Doordat u investeert in energiebesparing levert u een belangrijke bijdrage aan ons leefmilieu. We stoken in ons land al een enorme hoeveelheid gas dat we eigenlijk niet nodig hebben.

Een groendak is milieuvriendelijk

Met een groendak draagt u ook een steentje bij aan het milieu. Een groendak heeft namelijk een isolerende werking tegen warmte, kou en geluid. Daarnaast neemt het groen op het dak veel water op en zorgt hierdoor voor minder wateroverlast. Verder neemt een groenddak fijnstof op en maakt de lucht schoner. Tevens zorgt groen op het dak voor de biodiversiteit. Ook wordt de levensduur van uw dak verlengt tot 40 jaar. Kortom, een groendak is milieuvriendelijk.

Laat een milieuvriendelijk dak aanleggen

Mocht u interesse hebben in een milieuvriendelijk dak, zoek dan naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in milieuvriendelijke daken. Daarnaast is het van belang dat deze bedrijven zelf ook rekening houden met het milieu. Dit houdt in dat ze kennis van zaken hebben omtrent bijvoorbeeld het isoleren en het aanleggen van groendaken. Ook is het van belang dat ze gebruik maken van gecertificeerde dakmaterialen die voldoen aan milieueisen. Tot slot dienen ze ook verantwoordelijk om te gaan met dakmaterialen tijdens het verrichten van dakwerkzaamheden.