Privacyverklaring Meesman Dakdekkers

1. Wie zijn wij?

Meesman Dakdekkers B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoon)gegevens, gevestigd te Drunen (5151DH) aan de Thomas Edisonweg 57-A. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de KVK onder het volgende KVK-nummer: 81493681.

2. Welke typen gegevens verzamelen we?
De meest voorkomende informatie die we verzamelen zijn namen, e-mailadressen, woonadressen en andere contactgegevens.

3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonlijke gegevens direct wanneer u deze aan ons verstrekt via een contactformulier, zoals aanvragen van dakinspectie of offerte.

4. Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Meesman Dakdekkers verzamelt en verwerkt informatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

• Wij gebruiken uw gegevens voor het aangaan van een overeenkomst of stappen te
ondernemen die verbanden houden met een contract, zoals uitbrengen van een
offerte.
• Ook gebruiken wij uw gegevens om een rapport op te stellen na een dakinspectie.
• Garantie.

5. Is deze privacy policy van toepassing op websites van derden?
Indien er een link naar een website van een derde op de website van Meesman Dakdekkers staat geldt het volgende: u verlaat onze website door de link te volgen en u gaat over naar de website van die derde. Hierdoor geldt onze privacy policy niet meer, omdat hier de policy van de website van derde van toepassing is. Meesman Dakdekkers is niet aansprakelijk voor het gebruik van die website.

6. Geven wij informatie door naar niet EU-landen
In landen buiten de Europese Unie wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de Europese Unie. Meesman Dakdekkers stuurt uw gegevens niet naar landen buiten de EU. Ook maken we voor de opslag van uw gegevens gebruik van in Nederland gevestigde servers.

7. Welke rechten heb ik?
U heeft te allen tijde het recht om – met redelijke tussenpozen – te informeren of uw gegevens worden verwerkt, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige vorm van ter beschikkingstelling, samenbrengen met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Meesman Dakdekkers zal uw gegevens op uw verzoek (via een mail naar info@meesmandakdekkers.nl onder vermelding van ‘privacy’) verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, indien uw gegeven onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor het doel(einde) van de verwerking.

8. Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Meesman Dakdekkers neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op branchegebruikelijke wijze zijn beveiligd. Ook maken wij gebruik van servers die in Nederland zijn gevestigd.

9. Heeft u vragen?
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met ons via het volgende mail adres info@meesmandakdekkers.nl onder vermelding van ‘privacy’.