In samenwerking met Diks Process Support en Kiwa hebben wij als Meesman Dakdekkers ons VCA* certificaat behaald. Hiermee laten wij zien dat we veiligheid, gezondheid en milieubeheersen tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden op het dak. Wij willen de voorgenoemde partijen nogmaals bedanken voor hun ondersteuning in het behalen van deze mooie prestatie.

Waarom is een VCA-bedrijfscertificaat voor ons van toepassing?

Een VCA-certificaat is voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, in een risicovolle omgeving. Hierbij valt te denken aan dakdekkers. Zij moeten vaak op hoogte werken, met de daarbij behorende obstakels. Ook moeten de dakdekkers ervoor waken dat zij niet van het dak afvallen.

Kortom het certificaat is van toepassing op al het werken waar aannemen en veiligheid voorop staan.

Hoe verliep ons certificatie traject?

Allereerst wordt in fase 1 een beoordeling uitgevoerd. Kiwa heeft bij Meesman Dakdekkers de beoordeling gedaan. Hierbij hebben zij de beoordeling gedaan van onze veiligheidsmanagementsysteem, denk hierbij als voorbeeld aan de veiligheidsprocedures, handboeken, veiligheidsvoorlichtingen en de verplichte RI&E (risico inventarisatie & evaluatie).

Om ervoor te zorgen dat dit in orde is, heeft Diks Process Support een digitaal kwaliteit, Arbo en milieu systeem ontwikkeld. Hierbij kunnen de betrokken werknemers makkelijk toegang krijgen tot de benodigde documentatie en informatie, zoals werkplekinspecties, last minute risk analysis, VGM handboek etc.

Als fase 1 in orde is, wordt de fase 2 audit uitgevoerd. Kiwa heeft door middel van interviews en een werkbezoek op locatie getoetst of ons veiligheidssysteem ook daadwerkelijk werkt en wordt toegepast. Concluderend hieruit is gebleken dat wij voldoen aan de doelstelling en de eisen van de VCA checklist. Hierdoor zijn we voorgedragen voor het certificaat. Na een positieve beoordeling werd het certificaat aan ons uitgereikt.

Ons motto luidt dan ook; Wij werken veilig, of wij werken niet!