Samen met Diks Process Support en Kiwa hebben wij onze BRL 4702 certificaat behaald. Met dit certificaat laat Meesman Dakdekkers zien dat wij de dakbedekkingsconstrutie op de juiste wijze realiseren met hiervoor geschikte gecertificeerde materialen. De bovengenoemde partijen die ons hierin hebben ondersteund willen bedanken met behalen van deze prestatie.

Waarom is BRL 4702 voor ons van toepassing? 

Op dit moment is er nog geen verplichting voor een KOMO-procescertificaat. Een goed en waterdicht dak van Meesman Dakdekkers voldoet aan kwaliteitseisen. 

Om de kwaliteit van onze dakwerkzaamheden op platte daken te garanderen, hebben wij ervoor gekozen om de BRL4702 te behalen. Hiermee laten wij onze klanten zien, dat ons dakwerkzaamheden kwalitatief geborgd wordt. 

Hoe verliep ons certificatie traject?

We zijn gestart met het opzetten van een kwaliteitssysteem conform de BRL 4702, in samenwerking met Diks Process Support. Ons kwaliteitssysteem en de implementatie hiervan werd vervolgens getoetst door Kiwa tijdens de kantooraudit.

Vervolgens zijn er 3 projecten in uitvoering bezocht. Hierbij werd de uitvoering van de projecten beoordeeld op kwaliteit volgens de ‘Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen’ en de Arbocatalogus op het gebied van brandveiligheid en veilig werken op hoogte. Na succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek, is Kiwa overgegaan tot uitgifte van ons KOMO® procescertificaat volgens BRL 4702.