Wij werken met veilig gereedschap

Goedgekeurd materiaal zorgt ervoor dat onze medewerkers veilig kunnen werken en de kwaliteit kunnen bieden waar wij voor staan. Op basis van artikel 3.5 van de Arbeidsomstandighedenwet hebben wij de plicht dat ons personeel veilig kan werken. Om invulling te geven aan deze wettelijke verplichting laten wij ons materieel keuren. Zo kunnen wij ervoor dat onze medewerkers veilig kunnen werken.

  • Veiligheidsharnassen met ankerpunten en leeflijnen
  • Dakrandbeveiligingen
  • Volledige steigers
Offerte aanvragen

A title

Image Box text

Gereedschap volgens NEN 3140

Werken met elektrisch gereedschap brengt namelijk risico’s met zich mee. Hierbij valt te denken aan elektrisch schok, verbanding, brand en ontploffing, die letsel kunnen veroorzaken. Om zeker te zijn dat het elektrisch gereedschap dat wij gebruiken veilig zijn, laten wij deze keuren volgens NEN 3140. Tijdens deze keuring wordt onder andere gekeken naar de spanning, kabels en huidige staat van het gereedschap. Indien deze niet voldoet aan de NEN 3140 wordt het gereedschap niet meer gebruikt door ons.

Werken met open vuur of hete lucht kan in ergste geval brand veroorzaken. Dit komt, omdat bepaalde soorten materiaal snel in brand kunnen vliegen. Hierbij valt te denken aan hout. Door direct een beginnende brand te blussen, kunnen wij grote branden voorkomen. Om zeker ter zijn dat onze brandblussers in deze situaties werken, laten wij deze periodiek keuren. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten: borgpen, huidige staat, voldoende druk en poeder in de blusser nog intact.

Ladders volgens NEN 2484

Onze medewerkers maken dagelijks gebruik van ladders. Zo kunnen medewerkers veilig het dak op en af om hun werkzaamheden te verrichten. Omdat onze ladders intensief worden gebruikt laten we onze ladders jaarlijks keuren volgen NEN 2484. Bij deze keuring wordt er gekeken naar onder andere de volgende aspecten: zichtbare beschadigen en de staat van alle individuele treden.

Afgekeurd materieel

Mocht ons gereedschap, brandblussers of ladders worden afgekeurd, dan worden deze niet gebruikt tot dat ze zijn gerepareerd.