VvE en bedrijven

Wij werken graag langdurig samen met Verenging van Eigenaren (VvE) en bedrijven. De betrokkenheid van de klant en openheid van zaken is onze formule tot succes. Wij helpen VvE’s en bedrijven graag met het opstellen en uitvoeren voor een meerjarenonderhoudsplan van het dak.

  • Specialist in bitumen daken
  • Meer jaren onderhoudsplan
  • Heldere en transparante communicatie
Offerte aanvragen

A title

Image Box text

Meerjarenonderhoudsplan VVE (MJOP)

Het dak van een gebouw, bedrijfshal, kantoorgebouw of fabriekshal is een essentieel onderdeel in het meerjarenonderhoudsplan. In onze onderhoudsplanning vind je een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van je dak die onderhoud vereisen.

In het MJOP zijn drie onderdelen van belang. Ten eerste moet het MJOP aangeven over welk onderdeel het gaat. Ten tweede wanneer het onderdeel aan vervanging of herstel toe is. Ten derde wat de kosten zijn om het onderdeel te vervangen of te herstellen.

  • Bouwdeel
  • Cyclus
  • Kosten

Uitgebreid onderzoek ter plaatse

Op basis van ons uitgebreide onderzoek ter plaatse wordt vastgesteld wat de status van het dak is en welke onderdelen van het dak op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Ook wordt vastgesteld in welke frequentie elke onderdeel van het dak onderhoudt nodig heeft. Alle gegevens die we hebben verzameld worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter. Hiermee ontstaat er een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren.

Op basis van ons onderhoudsplan kun je de middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren, zodat je niet voor onverwachte uitgaven komt te staan op het gebied van onderhoud van het dak.

Offerte aanvragen

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Gerichte aanpak en goede communicatie

Om de bewoners zoveel mogelijk te ontlasten van onrust en overlast past Meesman Dakdekkers een gericht plan en heldere communicatie toe. Door een heldere aanpak zijn alle betrokken partijen op de hoogte van de taken, hoe de taken verricht moet worden en de planning. Door goed samen te werken met alle betrokken partijen kunnen wij het project met succes tot stand brengen en afronden.